Länkar

Information om rasen och diverse relaterat till vår rasklubb Svenska wheatenterrieklubben

Information om hundar i stort finns hos Svenska Kennelklubben